Dijitalleşme Sürecinde Metaverse ve Eğitim

Yazarlar

  • Uğur KESKİN Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye
  • Alican BAYRAM Bingöl Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097501

Anahtar Kelimeler:

Dijitalleşme, Metaverse, Eğitim

Özet

Bu makalede, dijitalleşmenin artmasının eğitim faaliyetleri ile olan etkileşimine değinilmiştir. Dijitalleşmenin son yıllarda gelmiş olduğu yeni bir dönüm noktası olan metaverse, makalede kavramsal düzeyde ele alınmıştır. Giderek yaygınlaşma aşamasında olan metaverse’ün çeşitli sektörlerdeki kullanım alanlarının artmasına rağmen metaverse, eğitim alanında henüz yeterince yaygınlaşamamıştır. Oysa metaverse aracılığıyla, geleneksel öğrenim modellerine ilave olarak anlamlı yenilikler sağlayan faaliyetlerin gerçekleştirilebilme potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda teknolojinin sağladığı olanaklar doğrultusunda, eğitim alanında video kullanımı eğilimi öne çıkmaya başlamıştır. Buna karşın; videoların esnek yapıda olmaması, videolarda yeterli etkileşimin sağlanamaması, dağıtımın kısıtlı oluşu, ölçeklenebilirliğin eksikliği ve benzeri sorunlar, metaverse gibi yeni teknolojilerin kullanımını gerekli kılmaktadır. Söz konusu gereklilikten hareketle makalede, literatür incelemesi üzerinden teorik tartışma yapılarak bu alana anlamlı katkılar sağlanmaya çalışılmıştır. Metaverse uygulamalarının yaralı ve olası mahzurlu yönlerine değinilerek eğitim alanı ile olan karşılıklı etkileşimi, literatür desteği alınarak açıklanmıştır.

Referanslar

Ateş, M. (2017). Yapılandırmacı 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin Türkçe Dersindeki Başarıya ve Öğrenmedeki Kalıcılığa Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 335-346.

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: teleoperators & virtual environments, 6(4), 355-385.

Bayram, A. (2022a). Metaleisure: Leisure Time Habits to be Changed with Metaverse. Journal of Metaverse, 2(1), 1-7.

Bayram, A. (2022b). Park Rekreasyonu. İ. Yalçın ve A. Bayram (Editörler), Rekreasyon Ve Spor: Psikososyal Alanlarda Güncel Yaklaşımlar içinde (s. 3 – 21). Ankara: İksad Publishing House.

Cano, J., Pollini, A., Falciani, L., Turhan, U. (2015). Modelling Current and Emerging Threats in the Airport Domain through Adversarial Risk Analysis. Journal of Risk Research, 19(7), 894-912

Carmigniani, J., Furht, B., Anisetti, M., Ceravolo, P., Damiani, E., & Ivkovic, M. (2010). Augmented reality technologies, systems and applications. Multimedia tools and applications, 51(1), 341-377.

Clemens, A. (2022). Metaverse For Beginners. Bağımsız Yayın.

Culliford, E., & Dang, S. (2021). Facebook changes name to Meta as it refocuses on virtual reality. Erişim Tarihi: 20.12.2022. https://www.reuters.com/technology/facebookszuckerberg-kicks-off-its-virtual-reality-event-with-metav erse-vision-2021-10-28/

Devagiri, J. S., Paheding, S., Niyaz, Q., Yang, X., & Smith, S. (2022). Augmented Reality and Artificial Intelligence in industry: Trends, tools, and future challenges. Expert Systems with Applications, 207, 118002.

Durana, P., Krulicky, T., & Taylor, E. (2022). Working in the Metaverse: Virtual Recruitment, Cognitive Analytics Management, and Immersive Visualization Systems. Psychosociolog. Issues Hum. Resour. Manag, 10(1), 135-148.

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., ... & Wamba, S. F. (2022). Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 66, 102542.

Fuchs, C., Hofkirchner, W., Schafranek, M., Raffl, C., Sandoval, M., & Bichler, R. (2010). Theoretical foundations of the web: cognition, communication, and co-operation. Towards an understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0. Future Internet, 2(1), 41-59.

George, A. H., Fernando, M., George, A. S., Baskar, T., & Pandey, D. (2021). Metaverse: The next stage of human culture and the internet. International Journal of Advanced Research Trends in Engineering and Technology (IJARTET), 8(12), 1-10.

Gupta, A. (2022). What is Metaverse? Nisan 3, 2022 tarihinde gartner: https://www.gartner.com/en/articles/what-is-a-metaverse adresinden alındı

Güngörmüş, Ö. (2022). Dünyanın Gözünden Metaverse. Nisan 3, 2022 tarihinde TrtHaber: https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/dunyanin-gozunden-metaverse-655679.html adresinden alındı.

Ilgın, G. (2022). Thinpo Metaverse Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? Mart 26, 2022 tarihinde Thinpo: https://thinpo.com/metaverse-nedir-faydalari-ve-zararlari-nelerdir/ adresinden alındı.

İşman, A. (1998). Uzaktan Eğitim. Sakarya, Değişim Yayınları.

Jung, T., Chung, N., & Leue, M. C. (2015). The determinants of recommendations to use augmented reality technologies: The case of a Korean theme park. Tourism management, 49, 75-86.

Kalkan, N. (2021). Metaverse Evreninde Sporun Bugünü ve Geleceğine Yönelik Bir Derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 163-174.

Kasap, S. (2021). Türk Araştırmacılardan, Okulları "Metaverse" Ortamına Taşıyan Teknoloji. Nisan 2, 2022 tarihinde Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-arastirmacilardan-okullari-metaverse-ortamina-tasiyan-teknoloji/2446867 adresinden alındı.

Keskin, Uğur (2020). Azaltılmış Sanallık: Yüz Yüze Öğrenimin Sokratik Kökeni, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 54-67.

Ko, S. Y., Chung, H. K., Kim, J. I., & Shin, Y. (2021). A study on the typology and advancement of cultural leisure-based metaverse. KIPS Transactions on Software and Data Engineering, 10(8), 331-338.

Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar Ve Endişelere Yönelik Algılar. Intermedia International e-Journal, 8(15), 245-266.

Miyashita, H. (2021). TTTV (Taste the TV): Taste Presentation Display for “Licking the Screen” using a Rolling Transparent Sheet and a Mixture of Liquid Sprays. In The Adjunct Publication of the 34th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (pp. 37-40).

Muslu, C. (2022). Metaverse Evreninde Bizi Neler Bekliyor? Mart 25, 2022 tarihinde TRT Haber : https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/metaverse-evreninde-bizi-neler-bekliyor-647594.html adresinden alındı.

Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486-497.

Novak, K. (2022). Introducing the Metaverse, Again!. TechTrends, 66(5), 737-739.

Nugent, J.H. & Raisinghani, M. (2008). Bits and Bytes vs. Bullets and Bombs: A New Form of Warfare. Cyber Warfare and Cyber Terrorism (Ed. Colarik, A. & Janczewski, L.), IGI Global, Hershey-USA.

Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayfor 15 Özel Sayısı, 1741-1759.

Sandrone, S. (2022). Medical education in the metaverse. Nature Medicine, 8, 1-2.

Schweitzer, J. B., & Rizzo, A. S. (2022). Virtual Reality and ADHD: Clinical Assessment and Treatment in the Metaverse. The ADHD Report, 30(3), 1-9.

Shivalingaiah, D., & Naik, U. (2008). Comparative study of web 1.0, web 2.0 and web 3.0.

Singh, J., Malhotra, M., & Sharma, N. (2022). Metaverse in Education: An Overview. Applying Metalytics to Measure Customer Experience in the Metaverse, 135-142.

Sekin, S. (2008). Türkiye'de Ezberci Öğretim ve Nedenleri. Marmara Coğrafya Dergisi, (18), 211-221.

Soykan, B. (2022, Mart 29). Metaverse Online Eğitim Dünyasını Nasıl Dönüştürebilir? Mart 30, 2022 tarihinde Teknotalk: https://www.teknotalk.com/metaverse-online-egitim-dunyasini-nasil-donusturebilir-104242/ (Erişim Tarihi: 30.12.2022).

Stephenson, N. (1992). Snow Crash: A novel. Spectra

Sutherland IE (1965) The ultimate display. In: Proceedings of the international federation for information processing congress, New York, pp 506–508.

Tasa, U. B. (2009). İçeriği Kullanıcılar Tarafından Oluşturulan 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Sanat Ve Mimari Tasarım . Yükseklisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi.

Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Üncel, R. (2020). Gelişen Web Teknolojilerinin (WEB 1.0- WEB 2.0- WEB 3.0) Türkiye Turizmine Etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 276-289.

Üstüner, G. (2022, Nisan 1). Tüketiciler Metaverse Hakkında Ne Düşünüyor? Nisan 3, 2022 tarihinde bisektör : https://www.bisektor.com/tuketiciler-metaverse-hakkinda-ne-dusunuyor/ adresinden alındı.

Whitehead, A. N. (2018). Bilim ve Modern Dünya, Çev. S. Çalcı, İstanbul: Öteki Yayınları.

Wohlgenannt, I., Simons, A., & Stieglitz, S. (2020). Virtual reality. Business & Information Systems Engineering, 62(5), 455-461.

Yılmaz, Ö. (2022, Mart 25). Eğitimde 'Metaverse' Devrimi. Mart 30, 2022 tarihinde Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/egitim/egitimde-metaverse-devrimi-6724972 adresinden alındı.

Zheng, J. M., Chan, K. W., & Gibson, I. (1998). Virtual reality. Ieee Potentials, 17(2), 20-23.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

KESKİN, U., & BAYRAM, A. (2023). Dijitalleşme Sürecinde Metaverse ve Eğitim. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097501

Benzer Makaleler

1 2 3 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.