İntihal Politikası

Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi İntihal Politikası
1. “Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi”ne gönderilen yazılar özgün olmalı ve aşırma içermemelidir.
2. Sunulan her makalenin benzerlik/özgünlük raporu intihal kontrol yazılımlarından herhangi biri ile kontrol edilerek gönderilmelidir.
3. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %25 ve altı olmalıdır.
4. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 25'in üzerinde olan makaleler yayın için kabul edilmez.
5. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilir, sitede ilgili makalenin yayından çekilme sebebi yayınlanır. İlgili yazar/yazarlar “Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi”ne beş yıl süre ile makale gönderemez.