Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice veya Microsoft Word dosyası biçimindedir.
 • Metin 1.15 satır aralıklı, 11 punto ile yazılmış, tüm şekil, resim ve tablolar kaynakların sonunda her biri ayrı bir sayfada yerleştirilmiştir.
 • Makale, "Yazım Kuralları" ve "Örnek Şablon" dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazar Rehberi

 • Dergide yayımlanması istenen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve özgün metinler olmalıdır.
 • Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
 • Makalelerin ilk sayfası yazı başlığı, yazar adı, özet ile anahtar sözcükler için ayrılmalıdır.
 • Yazar ya da yazarların isimleri makale başlığının hemen altında sağa dayalı şekilde verilmeli, ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) unvan, kurum ve iletişim bilgileri 10 punto, tek satır aralığında belirtilmelidir.
 • Bildiri metni dipnot ve kaynakçası APA 7 standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.  
 • Makalelerin yazımında Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu” esas alınmalıdır.
 • Makaleler sitemizde yer alan şablon kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu şablonda word sayfa yapısı, yazı boyutu, fontlar vb. hazırdır. Yazarlar, makalelerini bu şablona göre hazırlayıp/uyarlayıp göndermelidir.

Makale Şablonları

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.