Değerlendirme Politikası

"Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi", çift kör hakemlik sistemiyle yayımlanan, orijinal makalelerin kabul edildiği bir dergidir ve başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendirilmemiş makaleleri kabul eder.

Gönderilen makaleler, öncelikle dergi editörü tarafından incelenir; bu inceleme dergi kapsamına uygunluk, kalite, dil ve alıntı kurallarına uygunluk gibi çeşitli kriterlere odaklanır. Uygun bulunan makaleler, en az iki dış bağımsız hakem tarafından çift kör hakemlik sürecine tabi tutulur.

Hakemler, Kabul Edildi, Düzeltmeler Gereklidir, Yeniden İnceleme için Gönder, veya Reddet önerilerinden birini seçer.

Gerekli ise ek hakemler atanabilir. İnceleme sonrasında, editörler en az iki hafta boyunca hakemlerin yorumlarını değerlendirir ve son bir karar verirler; bu karar, yazar ile paylaşılır.