İkiz Dönüşüm: Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Yazarlar

  • Nurcan Deniz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Köksal Büyük Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8194073

Anahtar Kelimeler:

İkiz Dönüşüm, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm

Özet

“Sürdürülebilirlik” ve “dijital dönüşüm” kavramları ile ilişkili uygulamalar, günümüz dünyasına anlamlı katkılar sağlayan iki büyük eğilimi ifade etmektedir. Küresel ısınma ve karbon salınımı gibi çevresel konular hakkındaki farkındalık her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte ortaya çıkan yıkıcı teknolojiler sadece sektörleri değil, hayatın her alanını etkilemektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı, iş yapış şekillerini ve iş modellerini etkilemektedir. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasında kolaylaştırıcı etkisi olması yönüyle de değer taşımaktadır. Yeni teknolojiler çevreye daha az zarar veren mal ve hizmet üretimine katkı sağlamak amacıyla kullanılabilir. Böylelikle şirketlerin dijital dönüşüm ile birlikte yeşil dönüşümü de gerçekleştirmesi mümkün hale gelebilecektir. Her iki dönüşümün birlikte ele alınması gereği üzerine, son birkaç yıldır dünya yazınında “twin transition (ikiz dönüşüm)” kavramı ortaya çıkmış ve bu konuda akademik çalışmalar yayınlanmaya başlamıştır. Her ne kadar internet ortamında bu kavram tartışılmaya başlamış olsa da, Türkçe yazında bu konuda yazılan herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamış olması bu makalenin çıkış noktasıdır. Bu makale kapsamında kavramsal açıdan yeşil ve dijital dönüşümü bir arada ele alan “ikiz dönüşüm” kavramını bilimsel bakış açısıyla ele alarak akademik katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yazın taraması gerçekleştirilmiş ve ulaşılan makaleler derlenmiştir. Araştırma sonuçları her ne kadar sürdürülebilirliğe ulaşma yolunda dijital dönüşümün katkı sağlaması amaçlansa da sürdürülebilirliğin sadece çevresel boyutunun ele alındığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan teknolojik yeniliklerin sosyal ve toplumsal etkilerinin göz ardı edilmesi, dijital dönüşümün başarısız olmasına neden olabilir. Bu bağlamda gelecek çalışmalarda sürdürülebilirliğin sosyal boyutunun ele alınması önemlidir.

Referanslar

Almansour, M. (2022). Electric vehicles (EV) and sustainability: Consumer response to twin transition, the role of e-businesses and digital marketing. Technology in Society. 71, 102-135.

Berman, S. J. (2012). Digital transformation: Opportunities to create new business models. Strategy & Leadership. 40, 16-24.

Bianchini, S., Damioli, G., & Ghisetti, C. (2023). The environmental effects of the “twin” green and digital transition in European regions. Environmental and Resource Economics. 84(4), 877-918.

Brundtland, G.H. (1987). Report of the world commission on environment and development: Our common future (Report No. A/42/427). United Nations.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), (2020). Türkiye'de Dijital Dönüşüm Ve Dijital Okuryazarlık Raporu.

Chen, X. Kurdve, M., Johansson , B. Despeisse, M. (2023). Enabling the twin transitions: Digital technologies support environmental sustainability through lean principles. Sustainable Production and Consumption. 38, 13–27

Deniz, N. (2022). Lojistikte Açıklanabilir Yapay Zekâ, Lojistikte Güncel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel.

Deniz, N. (2023). Social and Environmental Dimensions, Smart and Sustainable Operations and Supply Chain Management in Industry 4.0. CRC Press.

Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development. California Management Review. 36(2), 90-100.

Ferreira J. J., Fernandes C.I. ,Veiga P. M. & Caputo A. (2022). The interactions of entrepreneurial attitudes, abilities and aspirations in the (twin) environmental and digital transitions? A dynamic panel data approach, Technology in Society, 71, 102-121.

Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). Embracing digital technology: A new strategic imperative. MIT Sloan Management Review, 55(2), 1-20.

Gerlitz, L. & Meyer, C. (2021). Small and Medium-Sized Ports in the TEN-T Network and Nexus of Europe’s Twin Transition: The Way towards Sustainable and Digital Port Service Ecosystems, Sustainability, 13, 4386.

Gupta, S. Motlagh, M. & Rhyner, J. (2020). The digitalization sustainability matrix: A participatory research tool for investigating digitainability. Sustainability 12, 9283.

Hague, C., & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum. 4 (1), 1-63. Bristol: Futurelab.

Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesböck, F. (2016). Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2), 123-139.

Heizer, J. & Render, B. (2004). Operations management (Seventh Edition) Pearson Prentice Hall.

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/rekabetin-yolu-ikiz-donusumden-gecer-6854942

Hong, Z. Zhang, H. Gong, Y. & Yu Y. (2021). Towards a multi-party interaction framework: state-of-the-art review in sustainable operations management. International Journal of Production Research.

Husain, S., Sohag, K. & Wu, Y. (2022). The response of green energy and technology investment to climate policy uncertainty: An application of twin transitions strategy, Technology in Society, 71 102-132.

Klein, S. (2020). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Journal of Strategic Information Systems. 29(3), 101615.

Kleindorfer, P.R. Kalyan, S. Wassenhove, V. & Luk, N. (2005). Sustainable operations management. Production and Operations Management. 14 (4), 482.

McKinsey & Company, (2020). İşimizin Geleceği. Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü Raporu

Montresor, S. & Vezzani, A. (2023). Digital technologies and ecoinnovation. Evidence of the twin transition from Italian firms, Industry and Innovation.

Muench, S., Stoermer, E., Jensen, K., Asikainen, T., Salvi, M. & Scapolo, F. (2022). Towards a green and digital future, EUR 31075 EN, Luxembourg: Publications Office of the European Union,

Nwankpa, J. K., & Roumani, Y. (2016). IT capability and digital transformation: A firm performance perspective. International Conference of Information Systems, Dublin, Ireland.

Ortega-Gras J.J. , Bueno-Delgad M. V. , Cañavate-Cruzado, G. & Garrido-Lova, J. (2021). Twin Transition through the Implementation of Industry 4.0 Technologies: Desk-Research Analysis and Practical Use Cases in Europe, Sustainability, 13, 13601.

Pulignano V., Hauptmeier, M. Frans, D. (2023) Determinants of union strategies towards the twin digital and green transitions in the German and Belgian automotive industry, Transfer, 29(1) 121–138.

Rehman, S. U., Giordino, Zhang, D.Q. & Alam, G. M. (2023). Twin transitions & industry 4.0: Unpacking the relationship between digital and green factors to determine green competitive advantage. Technology in Society. 73, 102227.

Revoltella, D. (2020). COVID-19 and the Twin Transition: How the Recovery Can Boost Sustainable and Inclusive Growth. Intereconomics, 352-355.

Ritchie H., Roser M., Rosado P. (2020). "CO₂ and Greenhouse Gas Emissions". 'https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions'

van Erp, T., Rytter, N.G.M. (2023). Design and operations framework for the Twin Transition of manufacturing systems, Advances in Production Engineering & Management. 18 (1), 92-103.

Veugelers, R., Faivre, C., Rückert, D., & Weiss, C. (2023). The Green and Digital Twin Transition: EU vs US Firms. Intereconomics. 58(1), 56-62.

World Economic Forum. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Davos-Klosters, Switzerland: World Economic Forum.

Wilts, H. Berg, H. (2017). The digital circular economy: can the digital transformation pave the way for resource-e cient materials cycles? In brief 04/2017, Wuppertal Institute.

Yücebalkan, B. (2020). Holistik Perspektiften Güncel Liderliğe Bir Bakış: Dijital Liderlik + Yeşil Transformasyonel Liderlik”. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Scienves Studies. 6 (18), 388-396.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Deniz, N., & Büyük, K. (2023). İkiz Dönüşüm: Yeşil ve Dijital Dönüşüm. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(1), 57–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.8194073

Benzer Makaleler

1 2 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.