Dijital Ebeveynlikte Çocukların İzlenmesi

Yazarlar

  • Ahmet Yusuf Yılmaz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8154930

Anahtar Kelimeler:

Dijital Ebeveynlik, İzleme, İzleme Araçları, Filtreleme, Güvenlik

Özet

Dijital izleme; ebeveynlere, çocuklarının hangi web sitelerine gir-dikleri, kullandıkları uygulamalar ve kimlerle iletişim kurduklarını takip ederek potansiyel tehlikelere karşı önlem alabilme imkânı vermektedir. İzleme, çocukları çevrimiçi tehlikelerden korumayı hedeflerken aynı zamanda onların özerklik haklarını sınırlayabilir ve güven duygusunu etkileyebilir. Dijital izleme araçları, ebeveyn-lere çocuklarının internet aktivitelerini kontrol etmelerine yardımcı olurken çocuklara güvende oldukları hissini vermektedir. Ancak dijital izleme, çocukların özerklik duygusunu olumsuz etkileyebi-lir. Sürekli bir şekilde izlenme altında olmak, kişisel özgürlükle-rini kısıtlayabilir. Çocuklar kendilerini sürekli olarak gözetlendiği düşüncesiyle kendi karar alma yeteneklerinden yoksun kalabilir ve bağımsızlık duyguları zarar görebilir. Bu durumda çocukların özgüvenleri de negatif yönde etkilenebilir ve online dünyada ye-teneklerini geliştirmeleri engelleyebilir. Bu nedenle dijital izleme, dengeli bir şekilde ele alınmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının gü-vende olmalarını sağlamak için izleme yöntemlerine başvururken aynı zamanda onların özerklik haklarına saygı göstermeli ve online dünyayı anlama ve yönetme becerilerini geliştirmeleri için fırsat tanımaları gerekir. Açık iletişim ve anlayışla konuyu tartışmak, ço-cukların hem kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacak hem de kendi özerkliklerini destekleyecektir. Dijital izlemenin po-tansiyel olumsuz etkilerine rağmen, çevrimiçi güvenliği sağlamak ve ebeveynlerin endişelerini hafifletmek amacıyla bazı önlemler alınmalıdır. Bunlar arasında açık iletişim kurmak, sınırlar belirle-mek, eğitim vermek ve güven temelli bir yaklaşım benimsemek yer almaktadır. Ebeveynlerin çocuklarıyla dijital izleme konusunda iletişim kurması, çevrimiçi etkinlikleri belirli sınırlarla ve anlaşma-larla kontrol etmesi önemlidir. Ayrıca çocuklara online güvenlik ve mahremiyet konularında eğitim vererek kendi sorumluluklarını öğ-renmelerine yardımcı olmak gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, A. Y. (2023). Dijital Ebeveynlikte Çocukların İzlenmesi. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(1), 47–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.8154930