Yazım Kuralları

  • Dergide yayımlanması istenen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve özgün metinler olmalıdır.
  • Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
  • Makalelerin ilk sayfası yazı başlığı, yazar adı, özet ile anahtar sözcükler için ayrılmalıdır.
  • Yazar ya da yazarların isimleri makale başlığının hemen altında sağa dayalı şekilde verilmeli, ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) unvan, kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
  • Bildiri metni, atıf, dipnot ve kaynakçası APA 7 standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.  
  • Makalelerin yazımında Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu” esas alınmalıdır.
  • Makaleler sitemizde yer alan şablon kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu şablonda word sayfa yapısı, yazı boyutu, fontlar vb. hazırdır. Yazarlar, makalelerini bu şablona göre hazırlayıp/uyarlayıp göndermelidir.
  • Etik İlkeler Ve Yayın Politikası için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Makale Şablonları