Amaç ve Kapsam

"Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi" dijital teknolojilerin eğitim alanındaki etkisini ilerletmek ve anlamak için önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi aşağıdaki hedefleri gözetmektedir:

 1. Geniş bir yelpazede konuları kapsayan makaleleri yayımlayarak eğitim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek ve ilerletmek,
 2. Kuramsal katkılar sağlayarak, nicel, nitel, karma ve tek öznel yöntem araştırmalarını ve eleştirel inceleme yazılarını yayımlayarak teori ile pratik arasındaki bağlantıyı güçlendirmek,
 3. Uluslararası bir bakış açısıyla, dijital teknolojilerin eğitimdeki rolünü araştıran orijinal çalışmalara bir platform sağlamak,
 4. Uluslararası yazarları ve disiplinlerarası okuyucuları bir araya getirerek, eğitimle ilgili temel konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak.

Kapsam

Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi, uluslararası ve disiplinlerarası dijital teknolojiler ve eğitim üzerine araştırmaları teşvik etmeyi ve yaymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi aşağıdaki konulara odaklanan, nitel, nicel, karma ve tek öznel yöntemler kullanılarak yüksek kaliteli bilimsel makaleleri kabul etmektedir:

 • Dijital teknolojilerin eğitimde kullanımı ve etkileri,
 • E-öğrenme ve uzaktan eğitim,
 • Dijital oyunlar ve simülasyonlarla eğitim,
 • Dijital okuryazarlık ve bilgi teknolojileri becerileri eğitimi,
 • Öğretmenlerin dijital teknolojilerle ilgili profesyonel gelişimi,
 • Dijital eğitim materyalleri ve kaynakları,
 • Dijital öğrenme ortamları ve platformları.

Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi, eğitimde dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili yeni yaklaşımları ve en iyi uygulamaları paylaşmayı ve eğitim araştırmalarına değerli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.