Dijital Sağlık Teknolojileri Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Hakan KAÇAK Ankara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10439842

Anahtar Kelimeler:

dijital sağlık teknolojisi, bibliyometrik analiz, e-sağlık, m-sağlık, tele-tıp

Özet

Teknolojik ilerlemelere paralel olarak tedavi yöntemleri sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Yeni tedavi yöntemleri hizmet kalite ve etkinliğini artırmakta olup dijital sağlık uygulamaları da hasta-doktor ilişkisinde kültürel bir dönüşüme yol açmıştır. Covid-19 pandemisi sürecinde dijital teknolojilerin benimsenmesi ve kullanımı artmıştır. Ancak dijital sağlık teknolojileri maliyetli uygulamalar olup gelir ve coğrafi farklılıklarından kaynaklanabilecek eşitsizliklere yol açabilme riski vardır. Çalışmanın amacı dijital sağlık teknolojilerinin konu alındığı bilimsel çalışmaların bibliyometrik analizinin yapılmasıdır. WoS veri tabanın taranarak 276 sonuca ulaşılmış olup pandemi süreci ve sonrasında araştırma sayılarında  çok büyük artışlar olmuştur. Yazarlar tarafından sıklıkla kullanılan anahtar kelimeler dijital sağlık teknolojisi, e-sağlık m-sağlık tele-tıp kavramlarıdır.

Referanslar

Aagja, J., Shome, S. ve Chandra, A. (2023). A Bibliometric Analysis of Digital Health; Mobile Health Related Global Research Publications. Hospital Topics, 101(4), 319–325. doi:10.1080/00185868.2022.2060155

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 959-975

Bastani, P., Manchery, N., Samadbeik, M., Ha, D. ve Do, L. (2022). Digital Health in Children’s Oral and Dental Health: An Overview and a Bibliometric Analysis. Children, 9(7), 1039. doi:10.3390/children9071039

Brall, C., Schröder-Bäck, P. ve Maeckelberghe, E. (2019). Ethical aspects of digital health from a justice point of view. European Journal of Public Health, 29(Supplement_3), 18–22. doi:10.1093/eurpub/ckz167

Fatehi, F., Samadbeik, M. ve Kazemi, A. (2020). What is Digital Health? Review of Definitions. ebooks.iospress.nl içinde (C. 275, ss. 67–71). IOS Press BV. doi:10.3233/SHTI200696

Kaufman, N. ve Khurana, I. (2016). Using Digital Health Technology to Prevent and Treat Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 18(S1), S-56-S-68. doi:10.1089/dia.2016.2506

Kostkova, P. (2015). Grand Challenges in Digital Health. Frontiers in Public Health, 3. doi:10.3389/fpubh.2015.00134

Lupton, D. (2013). The digitally engaged patient: Self-monitoring and self-care in the digital health era. Social Theory & Health, 11(3), 256–270. doi:10.1057/sth.2013.10

Meskó, B., Drobni, Z., Bényei, É., Gergely, B. ve Győrffy, Z. (2017). Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. mHealth, 3(3), 38. doi:10.21037/mhealth.2017.08.07

Nsengiyumva, N. P., Mappin-Kasirer, B., Oxlade, O., Bastos, M., Trajman, A., Falzon, D. ve Schwartzman, K. (2018). Evaluating the potential costs and impact of digital health technologies for tuberculosis treatment support. European Respiratory Journal, 52(5), 1801363. doi:10.1183/13993003.01363-2018

Richardson, S., Lawrence, K., Schoenthaler, A. M., & Mann, D. (2022). A framework for digital health equity. NPJ digital medicine, 5(1), 119.

Shan, R., Sarkar, S. ve Martin, S. S. (2019). Digital health technology and mobile devices for the management of diabetes mellitus: state of the art. Diabetologia, 62(6), 877–887. doi:10.1007/S00125-019-4864-7

Sharma, A., Harrington, R. A., McClellan, M. B., Turakhia, M. P., Eapen, Z. J., Steinhubl, S., … Peterson, E. D. (2018). Using Digital Health Technology to Better Generate Evidence and Deliver Evidence-Based Care. Journal of the American College of Cardiology, 71(23), 2680–2690. doi:10.1016/j.jacc.2018.03.523

Thomas, J. G. ve Bond, D. S. (2014). Review of innovations in digital health technology to promote weight control. Current Diabetes Reports, 14(5). doi:10.1007/S11892-014-0485-1

Tilahun, B., Gashu, K. D., Mekonnen, Z. A., Endehabtu, B. F. ve Angaw, D. A. (2021). Mapping the Role of Digital Health Technologies in Prevention and Control of COVID-19 Pandemic: Review of the Literature. Yearbook of Medical Informatics, 30(01), 026–037. doi:10.1055/s-0041-1726505

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik. Pub. L. No. 31746 (2022).

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.

Vayena, E. ;, Haeusermann, T. ;, Adjekum, A. ;, Blasimme, A., Effy, V., Tobias, H., … Alessandro, B. (2018). Digital health: meeting the ethical and policy challenges. Swiss Medical Weekly, 148(34), 14571. doi:10.4414/smw.2018.14571

Zhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2015). Comparing Keywords Plus of WOS and Author Keywords: A Case Study of Patient Adherence Research. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 967-972.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

KAÇAK, H. (2023). Dijital Sağlık Teknolojileri Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(2), 147–157. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439842