E-Öğrenmede İçerik Standartları

Yazarlar

  • Dilanur DEMİR Boğaziçi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10443010

Anahtar Kelimeler:

E-öğrenme, dijital eğitim, eğitim standartları, öğretim yönetim sistemleri, SCORM

Özet

E-öğrenme sistemleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin çevrim içi ortamlarda öğrenme süreçlerine katılmalarını sağlayan teknolojik platformlardır. Bu sistemler, farklı kaynaklardan gelen öğrenme içeriklerini sunmak, yönetmek ve değerlendirmek için birlikte çalışabilirlik standartlarına ihtiyaç duyarlar. Bu standartlar, öğrenme içeriklerinin farklı e-öğrenme sistemleri arasında kolayca aktarılmasını, paylaşılmasını ve yeniden kullanılmasını mümkün kılarlar. Ayrıca, öğrenme içeriklerinin kalitesini, erişilebilirliğini ve uyumluluğunu artırmaya yardımcı olurlar. Bu standartları geliştiren kuruluşlar arasında 1EDTECH, IEEE, AICC, ADL bulunmaktadır. Geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan e-öğrenme içerik standartları; AICC, SCORM ve Tin CAN’dir. E-öğrenme sistemlerinde içerik oluşturmak ve geliştirmek için bu standartların entegrasyonu gereklidir.  Bu makalede e-öğrenme sistemleri için geliştirilen standart ve belirtimlerin önemi ve gelişimi incelenerek bunların çeşitli sistemlere entegrasyonları mercek altına alınıp alana ilgi duyanların istifadesine sunma amaçlanmıştır.

Referanslar

ADL Girişimi, Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Başvuru Modeli (SCORM®), (tarih yok), from: https://adlnet.gov/past-projects/scorm/ 16.10.2023 tarihinde erişildi.

ADL Initiative, Experience xAPI, (n.d.), from: https://adlnet.gov/projects/xapi/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

ADL Initiative, History, (n.d.), from: https://www.adlnet.gov/about/history/ 16.10.2023 tarihinde erişildi.

ADL Initiative, Sharable Content Object Reference Model (SCORM®), (n.d.), from: https://adlnet.gov/past-projects/scorm/ 16.10.2023 tarihinde erişildi.

ADL Net, xAPI, Retrieved from: https://www.adlnet.gov/xapi/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

ADL Net, Total Learning Architecture, Retrieved from: https://www.adlnet.gov/tla/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

ADL Technical Team, SCORM Specification. http://www.adlnet.org/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Advanced Distributed Learning (ADL), Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 2004 4th Edition, Content Aggregation Model (CAM). Aug, 2009.

AICC (Aviation Industry Computer Based Training Committee), AICC GUIDELINES and RECOMMENDATIONS. Retrieved from: http://www.immagic.com/eLibrary/cbicbt99/standard/aicc.pdf ,23.11.2023 tarihinde erişildi.

AICC Document Archive, All AICC Publications and Versions, Retrieved from: https://github.com/ADL-AICC/AICC-Document- Archive, 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Aicc.github.io, The cmi5 Project, (n.d.), from: https://aicc.github.io/CMI-5_Spec_Current/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Athabasca University, Theory and Practice of Online Learning, ISBN: 0-919737-59-5. pp 92. Canada, 2010.

Aviation Industry Computer-Based Training Committee. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_Industry_Computer-_Based_Training_Committee 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Bakhouyı A., Dehbı R., Talea M. and Hajouı O., Evolution of Standardization and Interoperability on E-Learning Systems: An overview, Published in International Conference on, 1 July 2017.

Bakhouyi A., Dehbi R. and Talea, M., Multiple Criteria Comparative Evaluation on the Interoperability of LMS by Applying COPRAS Method. FTC 2016 - Future Technologies Conference 2016.

Bao C., and Castresana J. M., Interoperability Approach in E- Learning Standardization Processes, In Virtual Learning Environments: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (pp. 542-560). Hershey, PA: IGI Global. (2012).

Barlas, C. Digital rights expression languages (DRELs), JISC Technology and Standards Watch, 6(3), 1-42. (2006).

Bayram F., İbili E., Hakkari F., Kantar M. ve Doğan M., E-Üniversite: SCORM Uyumlu Modüler Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Yükseköğretimde Kullanımı, Akademik Bilişim’09- XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2009.

Collier G., and Robson R., E-learning Interoperability Standards, White Paper of Sun Microsystems. (2002).

Computer Managed Instruction, WG11- IEEE Learning Technology Standards Committee, Retrieved from: http://www.ieeeltsc.org/working- groups/wg11CMI/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Del Blanco Á., Serrano, Á. Freire, M. Martínez-Ortiz I. and Fernández- Manjón B., E-Learning standards and learning analytics. Can data collection be improved by using standard data models?. In Global Engineering Education Conference (EDUCON), pp. 1255-1261, (2013, March).

Digital Rights Expression Languages, WG4 - IEEE Learning Technology Standards Committee, Retrieved from: http://www.ieeeltsc.org/working-groups/wg4DREL/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Experience API, CMI-5 and the Experience API - Retrieved from: https://experienceapi.com/cmi5/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Fallon C. and Brown S., E-learning standards: a guide to purchasing, developing, and deploying standards-conformant e-learning. CRC Press. (2016).

Friesen N., Interoperability and Learning Objects: An Overview of E- Learning Standardization, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. 2005

Github.com, Experience API. Retrieved from: https://github.com/adlnet/xAPI- Spec/blob/master/xAPI-About.md. 23.11.2023 tarihinde erişildi.

IEEE Learning Technology Standards Committee – WG11, Retrieved from: http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/wg11/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

IEEE Learning Technology Standards Committee – WG12, Retrieved from: http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/wg12/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC). Retrieved from: http://www.ieeeltsc.org/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

IMS Global Learning Consortium, IMS Abstract Framework: A Review. Retrieved from: https://www.imsglobal.org/sites/default/files/af/IAFReviewv1.pdf 23.11.2023 tarihinde erişildi.

IMS Global Learning Consortium, Instructional Managements Systems Project. Retrieved from: http://www.imsproject.org/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Krämer B. J., Learning objects: Standards, metadata, repositories, and LCMS, Edited by Keith Harman and Alex Koohang. British Journal of Educational Technology, 41(6), 973-973, (2010).

Kurilovas E., Interoperability standards and metadata for e- Learning, In Intelligent Distributed Computing III (pp. 121-130). Springer Berlin Heidelberg, 2009.

L. F. Zhang, F. Yu, Y. Shen, Y. Liu and G. P. Liao, Research on Technology Standardization for E-Learning, 2007 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, pp. 4144-4148, Hong Kong, 2007.

Leal, J. P. and Queirós R., A comparative study on LMS interoperability, Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization, 142, (2011).

M. Aberdour and A. Downes, TIN CAN do for me?, pp. 53–54, April, 2013.

Murray K., Berking P., Haag J. and Hruska N., Mobile Learning and ADL’s Experience API, Connections: The Quarterly Journal 12:1, 45-49, 2012.

Niegemann, H. M., E-Learning-Standards und Standardisierung, Kompendium multimediales Lernen, 603-614., 2008.

Queirós R. and Leal J. P., A survey on eLearning content standardization. In World Summit on Knowledge Society (pp. 433-438). Springer Berlin Heidelberg. (2011, September).

Reglin T., E-learning quality and standards from a business perspective. In Handbook on Quality and Standardisation in E-Learning (pp. 433-442). Springer Berlin Heidelberg, 2006.

RUSTICI Software - SCORM – PENS. Retrieved from: https://scorm.com/pens/ ,23.11.2023 tarihinde erişildi.

Rustici Software, The experts in the Experience API (xAPI), (n.d.), from: https://rusticisoftware.com/xapi/ 16.10.2023 tarihinde erişildi.

Sánchez-Alonso S., López M. G. and Frosch-Wilke D., E- learning standards for content management. In Content Management for E-Learning (pp. 131-156). Springer New York, (2011)

Scorm.com, Learning Record Store: What is an LRS? Retrieved from: http://scorm.com/tincanoverview/what-is-an-lrs-learning-record-store/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Shariat Z., Hashemi, S. M. and Mohammadi A., Research and Compare Standards of E-Learning Management System: A Survey. International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), 6(2), 52, (2014).

Sun Microsystems, White paper: E-Learning application infrastructure. Retrieved from: http://eduworks.com/Documents/eLearning_Interoperability_Standards_ wp.pdf 23.11.2023 tarihinde erişildi.

The cmi5 Project. Retrieved from: http:// http://aicc.github.io/CMI- 5_Spec_Current/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Tin Can API. Retrieved from: https://tincanapi.com 23.11.2023 tarihinde erişildi.

Vossen G. and Westerkamp P., E-learning as a Web service. In Database Engineering and Applications Symposium, 2003. Proceedings. Seventh International (pp. 242-249).

W. M. A. F. W. Hamzah, N. H. Ali, M. Y. M. Saman, M. H. Yusoff and A. Yacob, The use of Tin Can API for web usage mining in E-learning applications on the social network, Computer Applications and Industrial Electronics (ISCAIE), 2015 IEEE Symposium on, Langkawi, pp. 113-118.

XAPI.com, What is xAPI aka the Experience API or Tin Can AP, (n.d.), from: https://xapi.com/overview/ 23.11.2023 tarihinde erişildi.

XAPI.com., Project Tin Can Evolution: History of Tin Can. (n.d.), from: https://xapi.com/tin-can-evolution/ 16.10.2023 tarihinde erişildi.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİR, D. (2023). E-Öğrenmede İçerik Standartları. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(2), 129–146. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443010