Nesnelerin İnterneti Konusunda Gerçekleştirilen Akademik Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Tarama

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6647667

Anahtar Kelimeler:

nesnelerin interneti, uluslararası akademik çalışmalar, sistematik tarama

Özet

Bu çalışma kapsamında, uluslararası düzlemde nesnelerin interneti konusunu ele alan bilimsel çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında sistematik tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, Scopus veri tabanından faydalanılmıştır. Scopus veri tabanını kullanırken belirlenen kriterlerden biri çalışmanın başlık kısmında nesnelerin interneti kavramının İngilizce karşılığı olan “internet of things” kelimesinin geçmesi şeklinde olmuştur. Diğer bir kriter ise ulaşılan bilimsel çalışmaların bildiri ve makale olarak belirlenmesidir. Çalışma kapsamında, yayınlanma yılı olarak 2011-2021 (son on yıl) aralığı seçilmiştir. Bu sorgulama ile 20.032 bildiri ve makaleye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo ve grafiklerle de verilerin gösterimine yer verilmiştir. Veri analizinde, filtrelenen sonuçların çıktılarını sunan Scopus analizlerinden faydalanılmıştır.

Referanslar

Aktaş, F., Çeken, C. ve Erdemli, Y. E. (2016). Nesnelerin interneti teknolojisinin biyomedikal alanındaki uygulamaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 37-54.

Altınpulluk, H. (2018). Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 94-111.

Arıs, A., Oktug, S. F. ve Yalçın, S. B. Ö. (2015). Nesnelerin interneti güvenligi: servis engelleme saldırıları. 23th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey

Armentia, J., C.-Mansilla, D., Ipiña, D. L. (2012). Fighting against Vampire Appliances through Eco-aware Things. Sixth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services, Ubiquitous Computing.

Arslan, K. ve Kırbaş, İ. (2016). Nesnelerin İnterneti Uygulamaları İçin Algılayıcı/Eyleyici Kablosuz Düğüm İlkörneği Geliştirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 35-43.

Ashton, K. (2009). That ‘internet of things’ thing. RFiD Journal, 22(7), 97-114.

Bozdoğan, Z. (2015). Nesnelerin interneti için mimari tasarımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi.

Dai, H. N., Zheng, Z. & Zhang, Y. (2019). Blockchain for Internet of Things: A survey. IEEE Internet of Things Journal, 6(5), 8076-8094.

Davies, D., Beauchamp, G., Davies, J. & Price, R. (2019). The potential of the ‘Internet of Things’ to enhance inquiry in Singapore schools. Research in Science & Technological Education, 38(4), 484-506.

Dybå, T. & Dingsøyr, T. (2008). Empirical studies of agile software development: A systematic review. Information and Software Technology, 50(9-10), 833-859.

Giusto, D., Iera A., Morabito, G. & Atzori l. (2010). The Internet of Things. Springer.

Gözüaçık, N. (2015). IOT Ağlarında Kullanılan RPL İçin Ebeveyn Temelli Yönlendirme Algoritması. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Karaçam, Z. (2014). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.

Kılınç, H. (2021). Nesnelerin İnterneti. Kesim, M., Yüzer, T.V. (Eds). Açık ve uzaktan öğrenmenin teknoloji boyutu içinde (ss. 165-185). Pegem Akademi

Lee, G. & Crespi, N. (2010). Shaping future service environments with the cloud and internet of things: networking challenges and service evolution. 4th International Symposium On Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation (ISoLA 2010), Heraclion, Greece.

Markets and Markets'in (2018). IoT in education market. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/iot-education-market-115520843.html adresinden erişilmiştir.

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M. ... & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews, 4(1), 1-9.

Qazi, A. (2019). How will Iot change the education sphere?. https://www.emergingedtech.com/2019/05/how-will-iot-change-impact-education/ adresinden erişilmiştir.

Silvis-Cividjian, N. (2019). Teaching internet of things (IoT) literacy: A systems engineering approach. In 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET) (pp. 50-61). IEEE.

Şişmanyazıcı, D. ve Doğan, B. (2016). Nesnelerin internetinde veri madenciliği data mining on internet of things. International Conference on Computer Science and Engineering.

Söğüt, E. ve Erdem, O. A. (2017). Günümüzün vazgeçilmez sistemleri: nesnelerin haberleşmesi ve kullanılan teknolojiler. AB 2017 Akademik Bilişim Konferansları, Aksaray.

Torğul, B. (2015). Nesnelerin interneti ile kapalı döngü tedarik zinciri optimizasyonu: yeni bir model önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.

Ulaş, S. (2015). Nesnelerin interneti ekosisteminde makineler arası özerk iletişim. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Wu, F. & Ma, J. (2020). Evolution dynamics of agricultural internet of things technology promotion and adoption in China. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2020 (1), 1-18.

Zeng, L. Y. (2012). A security framework for internet of things based on 4G communication. In Computer Science and Network Technology (ICCSNT), 2012 2nd International Conference on (pp. 1715-1718). IEEE.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Kılınç, H. (2022). Nesnelerin İnterneti Konusunda Gerçekleştirilen Akademik Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Tarama. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 1(1), 57–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.6647667