1.
GENCER Özlem, GEZER U. Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. DijiTED [Internet]. 29 Aralık 2022 [a.yer 04 Mart 2024];1(2):83-91. Erişim adresi: https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/14