GENCER, Özlem, ve Uğur GEZER. “Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi”. Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi 1, no. 2 (Aralık 29, 2022): 83–91. Erişim Mart 4, 2024. https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/14.