GENCER, Özlem, ve U. GEZER. “Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi”. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, c. 1, sy 2, Aralık 2022, ss. 83-91, doi:10.5281/zenodo.7487384.