[1]
Özlem GENCER ve U. GEZER, “Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi”, DijiTED, c. 1, sy 2, ss. 83–91, Ara. 2022.