GENCER, Özlem ve GEZER, U. (2022) “Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi”, Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi, 1(2), ss. 83–91. doi: 10.5281/zenodo.7487384.