GENCER, Özlem, ve Uğur GEZER. 2022. “Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi”. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi 1 (2):83-91. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487384.