GENCER, Özlem, & GEZER, U. (2022). Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 1(2), 83–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487384