(1)
DEMİR, D. E-Öğrenmede İçerik Standartları. DijiTED 2023, 2, 129-146.