(1)
GENCER, Özlem; GEZER, U. Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. DijiTED 2022, 1, 83-91.